Het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt bevat diverse ingrijpende wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte. De meest opvallende wijziging is de mogelijkheid tijdelijke (korte) huurovereenkomsten te sluiten, waarbij de huurder aan het einde van de termijn moet vertrekken. De huidige wet bevat een categorie huurovereenkomsten ‘naar zijn aard van korte duur’, maar een beperkt aantal valt onder die categorie. Door de wetswijziging is het voor iedere verhuurder mogelijk huurovereenkomsten te sluiten voor een korte periode.

Het wetsvoorstel treedt naar verwachting 1 juli 2016 in werking.

Pin It on Pinterest

Share This