Donderdag 11 april jl. zijn de cijfers bekend gemaakt van het 2e kwartaal 2019 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Gouda. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 2e kwartaal 2018 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.

Woningmarkt: meer nieuw aanbod, aantal transacties stijgt iets

Landelijk

Het aanbod op de woningmarkt is sinds vorig jaar 9,9% gedaald en dat is minder hevig dan voorheen; er is zelfs weer iets meer aanbod dan een kwartaal terug. Het aanbod aan appartementen daalt vrijwel niet meer terwijl de aanboddaling voor vrijstaande en ook twee-onder-één-kap woningen boven de 13% ligt. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal kent sinds langere tijd weer een stijging en wel van 9,2% naar 44.168 woningen. Vraagprijzen stijgen met nu 9,2% nog wel flink maar ook dat percentage is lager dan vorig jaar.

Daarbij is ook de trend van dalende transactieaantallen doorbroken door een stijging van het aantal verkopen met 1,8% ten opzichte van vorig jaar. Verkoopprijzen nemen nog wel steeds toe maar de 7,4% stijging die nu wordt genoteerd is duidelijk lager dan vorig jaar waar dat nog boven de 10% lag. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €308.000. De verkoopkans van woningen is licht toegenomen: van het nieuwe woningaanbod wordt 73% binnen 90 dagen verkocht. De KI[1] bedraagt nu 3,3. De regionale verschillen zijn nog altijd groot.

Dit kwartaal werden er 6.900 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is 13% minder dan hetzelfde kwartaal een jaar terug. Het aanbod aan nieuwbouwwoningen stijgt 12% naar 14.300 woningen. De prijs van een nieuwbouwwoning stijgt met 17% naar nu €387.000. KI bedraagt 6,8.

Regio Gouda

Deze regio omvat de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop,  delen van Zuidplas en Waddinxveen. Er staan halverwege het kwartaal 519 woningen te koop waarvan 152 vrijstaand (daling van 21%) en 148 tussenwoningen (daling van 5%). Het aanbod aan appartementen nam 5% toe. In totaal daalt de hoeveelheid woningen in aanbod met 13%. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt in deze regio met 12,3% naar 592 woningen.  Vraagprijzen stijgen ruim 10%; vrijstaand en vooral appartementen blijven daar wat bij achter met resp. 9% en 6% stijging van de vraagprijs.  

Het aantal  transacties stijgt met 1,7% naar nu 528 woningen. De tussenwoning is hier het meest verkochte woningtype met 205 stuks, een stijging van bijna 4%. Er worden méér vrijstaande woningen verkocht maar vrijwel even zoveel twee-onder-één-kap woningen minder. Transactieprijzen lopen met 8,7% op naar nu €292.000. Voor appartementen is die toename wat milder met 4%. De verkooptijd bedraagt in deze regio 36 dagen.

De woningmarkt in deze regio met een KI = 2,9 meer oververhit geraakt t.o.v. vorig jaar (was 3,5) en dat komt doordat het aanbod wat is afgenomen en er bovendien iets meer transacties worden genoteerd. In de gemeente Gouda zijn vooral kleinere appartementen (tot 80 m2) uiterst schaars met KI = 1,5. Waddinxveen valt op doordat alle woningtypen daar schaars zijn inclusief vrijstaande woningen. In de Krimpenerwaard doet de woningschaarste nauwelijks onder voor die in Gouda; alleen vrijstaande woningen kennen in de Krimpenerwaard een evenwichtige markt.

Regio Woerden

Onder deze regio vallen de gemeenten Woerden, Lopik, Montfoort en Oudewater. De hoeveelheid aanbod stijgt met 4,5% naar nu 164 woningen. Het aanbod aan vrijstaande woningen, in deze regio het meest voorkomende woningtype, daalt 19% terwijl andere woningtypen tussen 15% en 35% stijging van het aanbod noteren. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt in deze regio fors met 20,7% naar 204 woningen. Vraagprijzen blijven gemiddeld precies gelijk op €459.000.

Het aantal transacties stijgt flink met 22% naar 188 woningen; er werden bijna 40% meer tussenwoningen verkocht en zelfs 56% meer appartementen maar juist een kleine 30% minder vrijstaande woningen. Tussenwoningen vormen qua transactie-aantallen het grootste marktsegment, vrijstaande woningen het kleinste. Transactieprijzen stijgen met 4,5% naar nu €343.000. Appartementen stijgen het meest in prijs (14%) terwijl vrijstaande woningen juist 10% lagere transactieprijzen noteren. Dat komt echter vooral doordat er kleinere (doorgaans dus ook goedkopere) vrijstaande woningen werden verkocht dan in het 2e kwartaal vorig jaar. Verkopen lukt in een razend snelle 27 dagen.

            De oververhitting van de woningmarkt is in deze regio weer iets toegenomen met KI = 2,6 waar deze vorig jaar 2,9 bedroeg. Oorzaak is vooral de forse stijging van het aantal transacties. In de gemeente Woerden zijn vooral tussenwoningen en appartementen tot 80 m2 erg schaars (KI < 2). Ook Montfoort en Oudewater kennen een overspannen markt, uitgezonderd vrijstaand.

Conclusie

De druk op de woningmarkt neemt landelijk niet af doordat het aanbod nog steeds daalt al is die daling wat minder hevig dan voorheen. Echter, de instroom van nieuw aanbod neemt toe. Daardoor stijgt het aantal transacties ook iets. De oververhitting zal pas gaan afnemen wanneer de hoeveelheid aanbod verhoudingsgewijs meer stijgt dan het aantal transacties. Dat punt is mogelijk in zicht wanneer de huidige trend doorzet. In het nieuwbouw segment gebeurt dat al: meer aanbod en minder transacties; KI stijgt naar 6,8.

In deze regio’s is de woningschaarste wat toegenomen door een stijgend aantal transacties (is landelijke trend) en in het geval van regio Gouda ook nog eens door daling van het aanbod ondanks instroom van relatief veel nieuw aanbod.


[1] De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (of 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.

Pin It on Pinterest

Share This