Donderdag 11 april zijn de cijfers bekend gemaakt van het 1e kwartaal 2019 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Gouda. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 1e kwartaal 2018 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.

Spanning op Woningmarkt hoog maar stijgt minder snel

Landelijk

Het aanbod op de woningmarkt daalt nog altijd, met 17% echter minder hevig dan voorheen. Vraagprijzen stijgen nog steeds flink, afgelopen jaar met bijna 11%; appartementen[1] met wel 19% terwijl vraagprijzen van twee-onder-één-kap en vrijstaand met  resp. 7% en 8% opliepen. Van het nieuwe woningaanbod wordt 71% binnen 90 dagen verkocht.

Het aantal transacties is gedaald met ruim 3% en dat is een stuk minder hevig dan voorheen. Transactieprijzen liepen het afgelopen jaar op naar €294.000 en dat is ruim 8% méér dan een jaar geleden maar toch iets minder dan voorheen. Appartementen stegen 10,5% in prijs; vrijstaande woningen met 5,4%. Een woning verkopen lukt in 45 dagen; vorig jaar waren dat er nog 56.

De KI[2] bedraagt nu 3,9 waar deze vorig jaar nog 4,5 bedroeg maar het is wel een stijging t.o.v. vorig kwartaal toen deze nog 3,6 was. Iets minder overdruk op de woningmarkt dus. De regionale verschillen zijn groot hetgeen ook blijkt uit de cijfers van onderstaande regio’s.

Regio Gouda

Deze regio omvat de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, delen van Zuidplas, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen. Er staan halverwege het kwartaal 497 woningen te koop in deze regio; een daling van 21% t.o.v. vorig jaar; de daling betreft alle vijf objecttypen. Vraagprijzen stijgen maar liefst 14%. De vrijstaande panden die nu te koop staan, staan dat gemiddeld al een stuk langer dan andere woningtypen.  

Het aantal  transacties daalde bijna 12% naar nu 497 woningen. De tussenwoning is met afstand het meest verkochte type (188 stuks) en ook van dit woningtype daalde het aantal transacties zo’n 12%, hoekwoningen zelfs met 17%. Het aantal verkochte twee-onder-één-kap woningen bleef stabiel. Transactieprijzen lopen met 12,5% op naar nu €284.000. Alleen de transactieprijzen van vrijstaande woningen lopen met 9% iets minder snel op. De verkooptijd bedraagt in deze regio 38 dagen.

De woningmarkt in deze regio is met een KI = 3,3 iets van zijn oververhitting kwijt t.o.v. vorig kwartaal (was 2,9) en dat komt doordat het aantal transacties relatief meer is afgenomen dan de hoeveelheid aanbod. De schaarste is in de gemeente Gouda overigens wel een stuk sterker dan in het buitengebied om deze gemeente heen. Vrijstaande woningen kennen overigens geen krappe woningmarkt.

Regio Woerden

Onder deze regio vallen de gemeenten Woerden, Lopik, Montfoort en Oudewater. De hoeveelheid aanbod is licht gedaald met ruim 4% naar nu 153 woningen. Het aanbod aan appartementen, tussen- en hoekwoningen steeg, dat van twee-onder-één-kap en vrijstaand daalde. Vraagprijzen zijn ruim 8% gestegen.

Het aantal transacties bleef nagenoeg gelijk op 153 woningen; er werden meer tussenwoningen en in mindere mate hoekwoningen verkocht. Het aantal verkochte twee-onder-één-kap woningen daalde. Transactieprijzen stegen met 6% naar nu €329.000. Verkopen lukt in gemiddeld 38 dagen.

De oververhitting van de woningmarkt is in deze regio nog steeds fors met KI = 3,0 maar de ergste spanning is van de woningmarkt af want vorig kwartaal was de KI nog 2,6. Er is dus iets meer keus voor de koper.

Conclusie

De druk op de woningmarkt is nog altijd groot maar lijkt voor de meeste regio’s iets voorbij zijn dieptepunt. Ten opzichte van vorig jaar is er weliswaar nog sprake van verdere verkrapping omdat het aanbod sneller afneemt dan het aantal transacties. Echter, het afgelopen half jaar is dat andersom: het aanbod neemt minder snel af dan het aantal transacties waardoor de schaarste op de woningmarkt licht afneemt en de woningzoeker iets meer keus heeft.


[1] De NVM onderscheidt 5 woningtypen: appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-één-kap en vrijstaand.

[2] De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (of 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.

Pin It on Pinterest

Share This