Donderdag 10 oktober zijn de cijfers bekend gemaakt van het 3e kwartaal 2019 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Gouda. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 3e kwartaal 2018 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.

Schaarste op de woningmarkt toch weer toegenomen.

Landelijk

Het aanbod op de woningmarkt is na enkele kwartalen van stabilisatie toch weer flink afgenomen en wel met 13,9% naar 38.159 woningen. De daling bij appartementen is met 8,1% iets minder sterk. Voornaamste reden van deze daling is een tegenvallend aantal woningen dat te koop is gezet. Vraagprijzen stijgen fors met 9,5%; bij appartementen zeer fors met ruim 16%.

Het aantal transacties is minimaal gestegen met 0,9% naar 36.365 woningen. Het aantal verkochte vrijstaande woningen daalde juist en wel met ruim 4%. In de prijsklassen tot 250.000 euro daalt het aantal transacties; in de hogere prijsklassen is juist sprake van een toename die het grootst is, maar liefst 20%, in de prijsklasse tussen 350.000 en 400.000 euro. Verkoopprijzen nemen nog wel steeds toe (nu 7,2%) maar de mate van prijsstijging vlakt af. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €313.000. Bijna 40% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De KI[1] bedraagt nu landelijk 3,1 maar verschilt enorm per regio.

Dit kwartaal werden er 6.900 nieuwbouwwoningen verkocht, een daling van 8,4%. Daarbij stijgt het aanbod met 17% naar 15.900 stuks. Gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning ligt nu op €391.000 en dat is 14% meer dan een jaar terug. KI bedraagt 7,5.

Regio Gouda

Deze regio omvat de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop,  delen van Zuidplas en Waddinxveen. De hoeveelheid aanbod is met 7% afgenomen naar nu 494 woningen. Daarvan zijn er o.a. 163 vrijstaand (kleine daling) en 144 tussenwoningen (kleine stijging). De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal blijft gelijk met 535 woningen. Vraagprijzen stijgen met 8,8% maar van appartementen ongeveer het dubbele. Een op de zes woningen staat een jaar of langer te koop.

Het aantal  transacties stijgt met 1% naar nu 501 woningen. De tussenwoning is verreweg het meest verkochte woningtype met 215 stuks, een stijging van 3,5%. Er worden 18% minder vrijstaande woningen verkocht. Transactieprijzen lopen met 6,5% op naar nu €289.000. Alle woningtypen kennen hogere transactieprijzen. Vrijstaande woningen noteren zowel absoluut (€47.000) als relatief (9,1%) de grootste toename. 41% van de woningen gaat weg boven de vraagprijs. De verkooptijd bedraagt in deze regio 38 dagen, exact het landelijk gemiddelde.

De woningmarkt blijft in deze regio nagenoeg onveranderd oververhit met KI = 3,0 nu. Daarmee is deze regio overigens toch iets minder krap dan de omliggende regio’s en is ook het prijsniveau nog relatief gunstig. In de gemeenten Gouda en Waddinxveen zijn vooral kleinere appartementen (tot 80 m2) minstens net zo schaars als in de 4 grote steden met KI = 1,2. Gouda kent een vrij constante instroom vanuit de 4 grote steden met, van die 4 steden, de meeste kopers uit Rotterdam.

Regio Woerden

Onder deze regio vallen de gemeenten Woerden, Lopik, Montfoort en Oudewater. De hoeveelheid aanbod stijgt nauwelijks met 1,4% naar nu 140 woningen. Vrijstaand aanbod komt het meest voor; het zijn nu 54 woningen en dat zijn er enkele meer dan een jaar terug. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt in deze regio met 2,3% naar 180 woningen. Vraagprijzen stijgen met 13,6% naar €533.000.

Er worden 5% meer woningen verkocht zodat we uitkomen op 172 transacties. Vooral hoekwoningen wakkeren deze cijfers aan met 64% meer verkopen dan vorig jaar; er worden ook 38% meer appartementen verkocht terwijl er juist 36% minder vrijstaande woningen van eigenaar wisselen. Tussenwoningen vormen qua transactie-aantallen het grootste marktsegment met 72 stuks, twee-onder-één-kap het kleinste met 18 verkopen. Transactieprijzen stijgen minimaal met 0,8% naar nu €349.000. Tussenwoningen noteren 5,5% hogere prijzen, andere woningtypen blijven gelijk in transactieprijs of dalen iets in opbrengst. Bijna 39% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. Verkopen lukt in gemiddeld 33 dagen; vrijstaand en twee-onder-één-kap hebben ongeveer twee keer zoveel tijd nodig.

De oververhitting van de woningmarkt is in deze regio weer iets toegenomen met KI = 2,4 nu. Oorzaak is stijging van het aantal transacties in combinatie met gelijkblijvend aanbod. De toevoer aan nieuw aanbod is niet voldoende; veel daarvan wordt zeer snel verkocht. In de gemeente Woerden zijn vooral tussenwoningen en zowel kleine als grote appartementen erg schaars (KI < 2). Ook Montfoort en Oudewater kennen een overspannen markt, uitgezonderd vrijstaand. In Oudewater zijn de transactieaantallen opvallend sterk gedaald in 2 jaar tijd. Het percentage instroom in Woerden vanuit Utrecht is in 5 jaar gestegen van ca 5% naar nu ca 8%.

Conclusie

De druk op de woningmarkt bestaande bouw is landelijk gezien toch weer wat toegenomen door achterblijvende hoeveelheden nieuw aanbod. In de nieuwbouw echter is juist sprake van meer nieuw aanbod met tegelijk wat dalende transactieaantallen. Gevolg is dat in het nieuwbouw-segment als geheel geen sprake is van schaarste.

De woningschaarste geldt voor beide hier beschreven regio’s en houdt aan. Gouda is iets meer op Rotterdam georiënteerd, Woerden duidelijk meer op Utrecht.


[1] De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.

Pin It on Pinterest

Share This