Het Tuchtcollege van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) heeft op 17 juli 2023 uitspraak gedaan over een ingediende klacht tegen een desktoptaxatie van een woning. Het Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond. Deze rechterlijke uitspraak bevestigt de NVM in haar mening dat de desktoptaxatie in strijd is met de gestelde richtlijnen en onvoldoende betrouwbaar is voor een professionele taxatiedienst. De essentie van de uitspraak van het Tuchtcollege is dat een desktoptaxatie moet worden aangemerkt als een Bureauwaardering. Dit is eveneens een modelmatige waardering van een woning maar hierbij is een gedegen persoonlijk onderzoek van een register-taxateur leidend. Het Tuchtcollege oordeelt dat de desktoptaxatie daarom dient te worden getoetst aan de voor de Bureauwaardering geldende regelgeving.

Vanaf het begin heeft NVM de initiatiefnemers, de banken en financiële instellingen gewaarschuwd voor de kwaliteit van deze digitale taxatievorm. De expertise van de taxateur komt hierbij niet tot zijn recht en de kosten- en tijdsbesparingen wegen niet op tegen het maatschappelijk belang van een deugdelijke taxatie. Dit ondermijnt het vertrouwen in zowel het financiële stelsel als in de kwaliteit van taxateurs.

Plaatselijke bekendheid

Een belangrijk element bij een kwalitatief juiste taxatie is de noodzakelijke plaatselijke bekendheid van de taxateur met het taxatieobject. In deze procedure was daarvan geen sprake: het bedrijf van de taxateur bevindt zich op 86 kilometer afstand van het taxatieobject en de veroordeelde taxateur vertrouwde teveel op de taxatiesoftware zonder deze voldoende te toetsen. Uit het gevoerde verweer blijkt niet op welke wijze de taxateur deskundig meende te kunnen zijn. Het tuchtcollege heeft zich hierover, tot verbazing en teleurstelling van de NVM, niet uitgesproken.

Herhaalde oproep

In januari 2023 riep de NVM de banken en financiële instellingen al op om te stoppen met het accepteren van de desktoptaxatie als basis voor een hypotheek. Gezien de rechterlijke uitspraak herhaalt de NVM deze oproep aan de banken, financiële instellingen en NHG.

Bureauwaardering

De bureauwaardering is wel een deugdelijke variant voor taxaties op afstand. Deze is, in afstemming met het NRVT, mede ontwikkeld door de NVM, VBO en Vastgoedpro. Hierbij wordt een modelmatige waardering ook als hulpmiddel ingezet. Een gedegen onderzoek en een correcte invulling van de kerntaken van een register-taxateur speelt echter altijd de hoofdrol.

NRVT-audits

NRVT heeft in haar nieuwsbrief van 14 juli 2023 bekend gemaakt dat ze het auditproces gaat hervatten bij Register-Taxateurs die hybride taxaties uitvoeren. De NVM benadrukt het belang hiervan om zo de kwaliteit van taxaties op afstand te borgen volgens de eisen die aan een Register-Taxateur worden gesteld. De NVM gaat zich beraden op consequenties voor aangesloten register-taxateurs die niet zouden voldoen aan de belangrijke kwaliteitsstandaarden en -regels.

Originele artikel

Pin It on Pinterest

Share This