De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) heeft op 21 september 2023 het predicaat Koninklijk ontvangen. De heer mr. Hans Oosters, Commissaris van de Koning van Utrecht, reikte deze bijzondere onderscheiding uit in Barneveld tijdens het NVM-congres ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan. Het predicaat Koninklijk is ingesteld door Koning Lodewijk Napoleon in 1806 en is daarmee de oudste Koninklijke onderscheiding van ons land. Zijne Majesteit de Koning heeft het predicaat Koninklijk toegekend aan de NVM vanwege de vooraanstaande plaats die NVM inneemt in haar vakgebied en de samenleving.

Het predicaat werd overhandigd door de Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters. In zijn toespraak roemde de commissaris de manier waarop de NVM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt: “Als bruggenbouwer en vastgoedexpert biedt u uw kennis van de vastgoedmarkt aan bij de aanpak van verschillende maatschappelijke thema’s. Ik noem de stikstofproblematiek, verduurzaming en de energietransitie, woningnood en betaalbaarheid van woonruimtes. Ook draagt u uw steentje bij als het gaat om de bestrijding van ondermijning en witwassen, en het streven naar meer transparantie in vastgoedtransacties. Allemaal zeer belangrijk voor de samenleving”, aldus Oosters.

Peter Brussel, algemeen voorzitter van de NVM, reageert enthousiast op de toekenning van het predicaat Koninklijk: “Het is een bijzondere eer om het predicaat Koninklijk te ontvangen ter gelegenheid van ons 125-jarig jubileum. Dit is een bevestiging van alle inspanningen die de NVM en haar leden hebben geleverd én blijven leveren voor de reputatie en permanente professionalisering van het vak van makelaar en -taxateur. We zijn -samen met onze deelnemingen- trots op onze rol als voortrekkers in de digitalisering van de vastgoedsector en onze inzet om innovatieve technologieën te omarmen. Dit predicaat motiveert ons om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder te nemen. Onze expertise zetten we in voor het aanpakken van cruciale maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en de vastgoedmarkt.”

Originele artikel

Pin It on Pinterest

Share This