NVM Woontoets

Met de NVM Woontoets kan een NVM-makelaar (potentiële) huurders screenen voor de verhuurder.

Door het gebruik van de NVM Woontoets voorkomt de NVM-makelaar zoveel mogelijk dat je in zee gaat met personen die achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen.

Ook werp je hiermee een drempel op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten.

De uitvoering van de NVM Woontoets wordt verzorgd door de Validata Group. De Validata Group is gespecialiseerd in het screenen van persoonsgebonden gegevens.

nvm woontoets

Wat houdt de Woontoets in?

De NVM Woontoets kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals:

  • Identiteitscontrole: Deze check betreft de verificatie van het ID document (paspoort of ID card). In aanvulling op de verificatie van het document wordt ook gekeken of het document als gestolen of vermist is opgegeven.
  • Kredietwaardigheid: Met behulp van verschillende bronnen wordt de financiële positie en betaalmoraliteit van kandidaten vastgesteld.
  • Werkgeversverklaring: De werkgeversverklaring is geautomatiseerd en geeft inzicht in het inkomen van de kandidaat, hoe het inkomen is opgebouwd en hoe stabiel het is. Dit wordt rechtstreeks en online geverifieerd bij de huidige werkgever van de kandidaat.
  • Bewijs van inkomen: Voor de toetsing van het salaris dient de kandidaat de meest recente salarisstroken te uploaden en een bankafschrift van de betaalrekening waar de loonstorting te zien is.
  • Specifieke woonvragen: op basis van een aantal harde (controleerbare) en zachte (dossieropbouw) vragen worden mogelijke risicofactoren nagegaan.
  • Verhuurdersverklaring: De verhuurdersverklaring betreft een verklaring van goed gedrag afgegeven door de vorige verhuurder. Deze verklaring is alleen mogelijk als de vorige woonsituatie een huurwoning betreft.

De NVM-makelaar voert alleen de naam, het mobiele telefoonnummer en het e-mailadres van de kandidaat in en vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd door het systeem om zelf alle benodigde informatie aan te leveren. Wanneer er een NVM Woontoets wordt uitgevoerd, wordt de kandidaat geïnformeerd met behulp van een factsheet.

Pin It on Pinterest

Share This