Vandaag, donderdag 13 april, zijn na 10.00 uur de cijfers bekend gemaakt van het 1e kwartaal 2017 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Gouda. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 1e kwartaal 2016. De gegevens zijn op basis van transacties via NVM makelaars en genoemde waarden betreffen over het algemeen gemiddelden.

 

Landelijk

Landelijk gezien blijft het aantal transacties in de bestaande bouw stijgen. Er werden 38.656, dat is 10,1% méér, woningen verkocht. Het aantal verkochte appartementen is echter 2,7% gedaald en de toename is het grootst bij vrijstaande woningen met 26%. Transactieprijzen stegen 8,8% in een jaar tijd en bedragen nu gemiddeld €248.000. Omgerekend per m2 bedroeg de stijging 7,8% waardoor we kunnen concluderen dat er wat grotere huizen worden verkocht: van 111m2 naar 115m2. Het prijsniveau ligt landelijk nog 1,1% onder dat van het begin van de crisis. De verkooptijd is teruggelopen van 108 naar nu 77 dagen.

Het aanbod aan koopwoningen daalt in een jaar tijd van ruim 117.000 naar nu nog geen 79.000, bijna een derde minder. Aanbod aan appartementen daalt zelfs ruim 47%. Toch staat nog altijd 41% van alle woningen een jaar of langer te koop.

Regionale verschillen zijn groot. Door woning schaarste én te weinig nieuw aanbod zijn de marktcijfers in steden als Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Groningen compleet anders.

 

Regio Gouda

Deze regio omvat de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, delen van Zuidplas, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen. Het aantal transacties stijgt met bijna 12% naar 529 woningen. Daarbij lopen de transactieprijzen 8,1% op naar €234.000 en dat is nog steeds bijna 7% onder het prijsniveau bij aanvang van de crisis.

In deze regio wordt 7,7% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Daarbij is de benodigde verkooptijd gedaald van 139 dagen naar nu 98 dagen. Met deze cijfers heeft deze regio nog niet de kenmerken van een overspannen woningmarkt.

Het aanbod is het afgelopen jaar met ruim 32% afgenomen; halverwege het 1e kwartaal stonden er 1100 woningen te koop. Ruim 35% van het aanbod staat al een jaar of langer te koop. Woningen die 3 jaar of langer in verkoop staan, zo’n 12% van alle aanbod, leveren bij verkoop gemiddeld ruim 18% in op de oorspronkelijke vraagprijs. De regio als geheel wordt gekenmerkt door een vrij evenwichtige woningmarkt met rijwoningen en appartementen iets meer verkopersmarkt terwijl twee-onder-één-kap woningen en nog meer de vrijstaande woningen eerder een kopersmarkt kennen.

In de gemeente Gouda is wel enigszins schaarste aan bij starters populaire appartementen in het segment tot 80 m2 met een prijs onder de €150.000. De 4 grote steden leveren bij elkaar zo’n 13% van alle kopers in de gemeente Gouda, Rotterdam is de grootste leverancier na Gouda zelf.

 

Regio Woerden

Onder deze regio vallen de gemeenten Woerden, Lopik, Montfoort en Oudewater. Het aantal transacties stijgt in deze regio met bijna 11% naar 214 woningen. De stijging is voor de meeste woningtypen weliswaar hoger maar het gemiddelde wordt getemperd door ruim 33% daling van het aantal verkopen van appartementen. De prijsstijging bedraagt 7,5% zodat een woning bij verkoop gemiddeld €288.000 opbracht. Voor de verkoop waren dan 59 dagen nodig waar dat er vorig jaar nog 104 waren. Rijwoningen en appartementen worden veel sneller verkocht: de meeste binnen een maand. Overigens stegen de prijzen van tussenwoningen veel meer (ruim 15%) terwijl die van appartementen bijna 3% daalden. Het prijsniveau ligt nog 1,7% onder het niveau bij aanvang crisis. Van alle verkochte woningen ging 23% boven de vraagprijs weg.

Het aanbod is in een jaar tijd ruim 38% afgenomen naar nu nog 293 woningen maar het aanbod aan appartementen nam in een razend tempo af van 86 naar nu nog slechts 24 stuks. Deze regio wordt gekenmerkt door een sterke verkopersmarkt met een uitzondering voor vrijstaande woningen waar het aanbod nog vrij ruim is. 30% van het aanbod staat een jaar of langer te koop.

De gemeente Woerden trekt afgezien van kopers uit eigen regio, kopers aan uit Utrecht en in toenemende mate ook uit Amsterdam. De gemeente Woerden heeft een nog wat meer overspannen woningmarkt dan de regio als geheel.

 

Conclusie

Het woningaanbod daalt in de beide regio’s fors door een combinatie van weinig bestaand aanbod, te weinig “vers” aanbod en de toenemende vraag. Doordat de vraag onverminderd hoog blijft is er veel druk op het schaarse aantal beschikbare woningen. Dat is goed zichtbaar in steeds kortere verkooptijden, oplopende prijzen en steeds vaker verkopen boven de vraagprijs. De regio Woerden kent een meer overspannen woningmarkt dan de regio Gouda. Een gevolg is wel dat het voor starters steeds lastiger wordt om een geschikte, betaalbare woning te vinden in qua woningmarkt overspannen gebieden.

Pin It on Pinterest

Share This