Onderzoek NVM Business en Prof. dr. Tom Berkhout

Oudere gebouwen bieden gunstige kansen voor verduurzaming maar vereisen een zorgvuldige afweging. Het verduurzamen van oudere gebouwen loont al snel, als het maar met kennis en kunde gebeurt. Dit concludeert Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS in zijn onderzoek “Praktijkhandreiking taxeren duurzaam vastgoed” in opdracht van NVM Business. Berkhout werkte hiervoor samen met vier NVM-taxateurs en Koëter vastgoedadviseurs. Met dit onderzoek van acht vastgoedobjecten zijn direct meer praktijkvoorbeelden beschikbaar waaraan vastgoeddeskundigen hun eigen cases kunnen spiegelen. Daarmee bieden de casestudies interessante en ook nieuwe inzichten. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd op de zesde editie van NVM Business Innovatie 2022.

De onderzoeksgroep werkte voor acht vastgoedobjecten een aantal scenario’s uit. In de cases zijn objecten met een energielabel geanalyseerd. Daarmee is de verduurzamingsslag direct gekoppeld aan een beter energielabel. Het onderzoekrapport is een degelijk discussiestuk om de verduurzaming van vastgoed ook in cursussen en opleidingen uit te diepen en verder vorm te geven.

Tom Berkhout over de scope van de studieWe hebben ons gericht op mitigatie op gebouwniveau, oftewel het nemen van maatregelen in een gebouw om de uitstoot te verminderen. Het is evident dat verduurzamen loont, maar daar moeten wel de juiste afwegingen bij gemaakt worden. Eenvoudige ingrepen kunnen al een grote labelsprong opleveren. Ik voorzie dat de stap naar adaptatie en circulariteit de komende jaren snel opkomt en ook een grote rol gaat spelen. Het is nu nog niet te voorspellen of het energielabel daarbij verfijnd genoeg is om de brede scope aan gebouwen en gebouwinstallaties af te dekken. Voor oudere gebouwen bestaat wel degelijk een businesscase om te verduurzamen.”

Berkhout vervolgt: “In de toekomst is nog meer specialistische bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische kennis nodig om een goed oordeel te kunnen vellen over de voorgestelde gebouwaanpassingen. De taxateur zal daarom goed met deze partijen moeten samenwerken en nieuwe kennis en vaardigheden moeten opdoen.”

Enorme opgave

Sander Heidinga, voorzitter van NVM Business ziet de opgave duidelijk voor zich: “Die is enorm. Daarbij blijf ik me verbazen dat diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat nog niet alle kantoren zijn voorbereid op de energielabel C-verplichting per 1 januari 2023. Vooral omdat we verwachten dat de vervolgstappen en verdere verplichtingen zich in rap tempo gaan aandienen. Met dit rapport hebben we als NVM Business waardevolle inzichten verzameld. Daarmee kunnen we onze leden en marktpartijen ondersteunen in deze enorme opgave.”

Heidinga hierover: “Helder is dat de markt niet alleen sec kijkt naar de labels. Het verlagen van het energieverbruik en de investeringen die hiervoor nodig zijn, staan stevig op de agenda. De bereidheid om te investeren in verduurzaming is duidelijk toegenomen. Investeringen zijn er ook voor om terug te kunnen verdienen. Precies daarom is dit onderzoek relevant en komen de uitkomsten op het juiste moment beschikbaar.”

Over NVM Business

NVM Business is in Nederland de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed -kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca- en bestaat uit ruim 950 makelaars en taxateurs, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de disciplines en de regio’s waarin zij actief zijn. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek.

Naar bron gaan

Pin It on Pinterest

Share This