De NVM-afdelingsvoorzitters zijn als geen ander op de hoogte van de situatie op de woningmarkt in hun regio. Hoog tijd dus om hen hierover aan het woord te laten. Dit keer gaan we in gesprek met voorzitter Dick Stofberg van de afdeling Gouda. “In Gouda is de markt redelijk evenwichtig, maar in Woerden is zeker sprake van een overspannen markt.”

Het mooie van Gouda is volgens NVM-afdelingsvoorzitter Dick Stofberg dat hier de laatste jaren sprake is van het gemiddelde van de huizenmarkt in Nederland. “Tot de regio Gouda horen naast Gouda zelf, Woerden en de dorpjes daaromheen. Woerden ligt dichter bij Utrecht, en daar gaat het allemaal wat sneller en beter. In Gouda is de markt redelijk evenwichtig, maar in Woerden is zeker sprake van een overspannen markt.” De grote voorraad uit de crisis is inmiddels verkocht, er komt een nieuw evenwicht in de markt.

Woningvoorraad

De woningvoorraad in Gouda is redelijk op orde. “De markt in Gouda is redelijk evenwichtig, in Woerden is absoluut sprake van een tekort. De mooie woningen in de mooie wijken zijn daar niet aan te slepen. Op plekken die iets minder in trek zijn, is nog wel enig aanbod”, aldus Stofberg. Daarnaast komt met name in Gouda de nieuwbouw weer goed op gang. “In de nieuwe wijk Westergouwe komen duizenden woningen. Dat loopt erg goed. In deze nieuwe wijk komen eengezinswoningen in diverse varianten en daarnaast ook enkele appartementengebouwen. Ook in Woerden vindt nieuwbouw plaats, al gaat het daar meer om kleinere inbreidingsprojecten.”

Tekort aan appartementen

Naar appartementen is nu de meeste vraag, vertelt Stofberg. “In de crisis verkochten we bijna geen appartementen. Jonge mensen konden voor hetzelfde geld waar je nu een appartement voor koopt, toen een eengezinswoning kopen. Nu zijn die eengezinswoningen echter weer zoveel duurder geworden, dat mensen die op zichzelf of samen willen gaan wonen wel op een appartement zijn aangewezen. De meeste verkopen, en eigenlijk ook de grootste tekorten zien we nu dan ook in de appartementen en niet in eengezinswoningen. Helaas worden er lang niet voldoende appartementen bijgebouwd. Bij nieuwbouw ligt de focus toch op eengezinswoningen, omdat die in de crisis nog wel verkocht werden.”

Afnemend woningaanbod

Het sterk afnemende woningaanbod is volgens Stofberg de grootste beperking in de huidige markt. “In Gouda staan nu ongeveer 540 woningen te koop. Daarbij gaat het om 155 nieuwbouwwoningen in de nieuwe wijk Westergouwe, en de rest zijn bestaande woningen. In de crisis stonden hier ruim achthonderd woningen te koop. Dus dat aanbod is enorm teruggelopen. Maar dat beeld zie je overal in Nederland.”

Nieuw evenwicht

Toch ziet Stofberg de toekomst van de woningmarkt in zijn regio redelijk positief tegemoet. “Wij hebben het grote voordeel dat in een gemeente als Gouda, waar het niet heel overspannen raakt en best veel nieuwbouw komt, er geen gigantisch tekort aan woningen is. In Woerden is dat lastiger. Als makelaar zal je steeds meer te maken krijgen met minder aanbod en dus gemiddeld genomen ook minder verkopen. De grote voorraad uit de crisis is verkocht, er komt een nieuw evenwicht in de markt. En daar moeten we allemaal aan wennen. Dat betekent ook goed naar je tarieven kijken en daar zeker niet mee stunten. Want als nu een huis in de verkoop komt, heb je er veel meer werk aan dan in de crisis. Meteen staat de telefoon roodgloeiend. Met minder woningen ben je dus evengoed heel druk als kantoor.”

Aantal verkochte woningen regio Gouda 3de kwartaal 2017

Pin It on Pinterest

Share This