Het aankoopproces

Als de afspraken over de dienstverlening met de NVM-aankoopmakelaar rond zijn, kan het aankoopproces beginnen.

 • Stap 1. Geschikte woning zoeken
 • Stap 2. Bezichtigen
 • Stap 3. Extra onderzoek
 • Stap 4. Onderhandelen
 • Stap 5. Ondertekening koopovereenkomst
 • Stap 6. Je woning financieren
 • Stap 7. Naar de notaris

Stap 1: Geschikte woning zoeken

Je NVM-aankoopmakelaar helpt je bij het zoeken naar een woning die bij je past. Hij zal je aanraden een kijkje te nemen in de gemeenten/buurten/wijken die je aanspreken. Zo krijg je inzicht in de voorzieningen die er in je (nieuwe) woonomgeving zijn en welke je belangrijk vindt. Check regelmatig Funda op nieuwe woningen, zodat je steeds beter weet wat je wilt kopen.

Door het invullen van het ‘Woonwensenformulier’ weten jij en je NVM-makelaar precies aan welke voorwaarden je nieuwe woning moet voldoen. Je NVM-makelaar vergelijkt je woonwensen met de woningen in de NVM-database. Door zijn ervaring kan hij een goede selectie maken uit het actuele aanbod om zo tot de juiste match te komen. Je NVM-makelaar heeft kennis van de lokale woningmarkt en heeft snel zicht op de woningen die nieuw op de markt komen. Je makelaar kan je zo veel speurwerk uit handen nemen.

TIP: inventariseer je financiële mogelijkheden

Ga, voordat je op woningjacht gaat, langs bij een erkend hypotheekadviseur zodat je weet wat je kunt en wilt lenen. De NVM-makelaar kan je helpen bij het vinden van een onafhankelijk adviseur.

 

Stap 2: Bezichtigingen

Als je je oog op een woning hebt laten vallen, is het tijd voor een nadere kennismaking. De NVM-makelaar regelt een bezichtigingsafspraak en begeleidt je. Loop voor je bezichtiging nog even een rondje door de buurt. Houd bij de bezichtiging je woonwensen en je toekomstplannen in het achterhoofd.

De NVM-makelaar zal de woning kritisch bekijken. De NVM-makelaar kijkt hierbij onder andere naar het onderhoud van de woning, de aanwezigheid van eventuele gebreken en naar eventuele noodzakelijke reparaties of uit te voeren verbouwingen. Hij kan je ook adviseren een bouwkundig specialist in te schakelen voor nader onderzoek.

Daarnaast informeert hij naar praktische zaken, zoals het aantal andere bezichtigingen en welke biedingsprocedure wordt gehanteerd.

Vul tijdens of na je bezichtiging het ‘Bezichtigingsformulier Aankoop’ in. Zo weet je achteraf nog wat je hebt gezien. Vooral bij meerdere bezichtigingen is dit handig.

 

Stap 3: Extra onderzoek

Als je hart sneller gaat kloppen bij een bepaalde woning, vraag dan advies aan de NVM-aankoopmakelaar of het nodig is een bouwkundig specialist in te schakelen. Op die manier kan de exacte staat van de woning in kaart worden gebracht.

De NVM-aankoopmakelaar kan je hiervoor doorverwijzen naar een onafhankelijk specialist. Daarnaast neemt hij je werk uit handen door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld:

 • Bestemmingsplannen
 • Milieuaspecten
 • Relevante gegevens in het Kadaster
 • Status en verplichtingen van Vereniging van Eigenaren
 • Gemeente- en provinciebepalingen
 • Aanwezigheid energielabel

 

Onderzoeksplicht koper

Van jou als koper wordt verwacht dat je de staat van de woning onderzoekt. Gebreken die je bij de bezichtiging had kunnen ontdekken, komen voor jouw rekening en kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd. De onderzoeksplicht geldt ook voor juridische aspecten. Hierbij kun je denken aan erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad.

 

Mededelingsplicht verkoper

De verkoper is verplicht je te informeren over zaken die voor jou van belang kunnen zijn, zoals gebreken. Bijvoorbeeld een lekkage. Dit geldt niet voor gebreken die je zelf kunt zien; bijvoorbeeld kozijnen die verrot zijn of scheuren in muren. De verkoper hoeft je daar niet uitdrukkelijk op te wijzen.

 

Stap 4: Onderhandelen

Als je een bepaalde woning wilt kopen adviseert je NVM-aankoopmakelaar je over de beste biedingsstrategie op basis van alle verzamelde informatie. Hij helpt je bij het vaststellen van een strategisch openingsbod. Als taxateur heeft hij veel
ervaring met het bepalen van de juiste waarde en in de NVM-database kan hij zien wat de marktwaarde is van vergelijkbare woningen.

Bij het uitbrengen van het bod, kan je NVM-aankoopmakelaar deze – indien gewenst – van ontbindende voorwaarden voorzien. Op basis van deze voorwaarden kan een koopovereenkomst alsnog ontbonden worden.

 

Goed om te weten

 • Een uitgebracht bod kan worden herroepen of vervangen door een hoger of lager bod, zolang het niet door de andere partij is aanvaard. Een uitzondering is een bod met een tijdslimiet voor aanvaarding.
 • Wanneer je als eerste biedt, betekent dat niet automatisch dat een andere koper niet meer kan bieden.

 

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden

 • Financieringsvoorbehoud
 • Geen huisvestingsvergunning
 • Negatief bouwadvies
 • NVM No-Risk clausule

 

Stap 5: Ondertekening Koopovereenkomst

Als de verkoper je bod heeft geaccepteerd, kan de koopovereenkomst worden opgesteld. Je loopt deze samen met je NVM-aankoopmakelaar door om zeker te zijn dat alles klopt. Je NVM-makelaar let in het bijzonder op de koopsom, de opleverdatum, de ontbindende voorwaarden en de lijst van zaken die de verkoper in de woning achterlaat.

Als alles in orde is dan ondertekenen jij en de verkoper de koopovereenkomst. Jij en de verkoper ontvangen een kopie van de overeenkomst.
Zodra de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend ontstaat de koop. De makelaar stuurt de getekende koopovereenkomst naar de notaris, samen met een kopie van je paspoort of rijbewijs.

 

Drie dagen bedenktijd

Als jij en de verkoper de koopovereenkomst hebben ondertekend, gaat de wettelijke bedenktijd van drie dagen voor de koper in. Dat betekent dat je binnen deze tijd alsnog kunt afzien van de koop.

 

Stap 6: Je woning financieren

Wanneer de koopovereenkomst getekend is dien je je financiering definitief rond te maken.
Dit gebeurt meestal in de vorm van een hypotheek. Aan de hand van de koopsom, eventuele verbouwingsplannen, eventueel eigen geld en de zogenaamde kosten koper (de kosten van de kadastrale inschrijving, overdrachtsbelasting en je notariskosten voor het transport), kan je hypotheekadviseur precies vaststellen welk bedrag je aan hypotheek nodig hebt. Je NVM-makelaar kan je verwijzen naar een onafhankelijk hypotheekadviseur.
Zodra de financiering rond is, stuurt de bank de hypotheekstukken naar de notaris. Voor de datum van levering zorgt de bank dat de hypotheeksom wordt gestort op de derdenrekening van de notaris.

 

Taxaties

Meestal is voor de financiering een taxatie van de woning nodig. Hiervoor heb je altijd een taxatierapport van een gecertificeerde taxateur nodig. Je aankoopmakelaar is een gecertificeerd taxateur maar mag geen taxatierapport voor je opstellen. Hij is namelijk bij het onderhandelingsproces betrokken. Hij kan je echter wel helpen met het vinden van een andere gecertificeerde taxateur.

 

Stap 7: Naar de notaris

Als een datum is vastgesteld voor de overdracht van de woning, is het afwachten tot de notaris de eigendomsoverdracht (akte van levering) en de hypotheekakte heeft voorbereid. Meestal krijg je een paar dagen voor de levering van de notaris een
concept-leveringsakte, een concept-hypotheekakte en een nota van afrekening.

Controleer altijd samen met je NVM-aankoopmakelaar of alle gegevens kloppen en neem de tijd om de akten rustig door te lezen. Op de dag van overdracht doorloop je het volgende proces:

 • Vlak voor de overdracht inspecteer je samen met je NVM-aankoopmakelaar de woning om te controleren of deze in de afgesproken staat wordt opgeleverd.
 • Daarna ga je naar de notaris en teken je de akte van levering en de hypotheekakte.
 • Vervolgens zorgt de notaris ervoor dat de akten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Na deze inschrijvingen ben je officieel eigenaar van je nieuwe woning. Bij de overdracht ontvang je meestal direct de sleutels.

 

Gefeliciteerd!

Het koopproces is afgerond. Gefeliciteerd! Je bent eigenaar van je nieuwe woning! Natuurlijk blijft je NVM-makelaar voor je klaar staan mocht je nog vragen hebben of van andere diensten gebruik willen maken.

Pin It on Pinterest

Share This