NVM Business cijfers commercieel vastgoedmarkt eerste kwartaal 2022

In het traditioneel rustige eerste kwartaal trapte de markt voor commercieel vastgoed in 2022 goed af. Ten opzichte van dezelfde periode in 2021 werd 6% meer kantoorruimte in gebruik genomen. De opname op de winkelmarkt noteerde ook een voorzichtige plus van 2%. In de bedrijfsruimtemarkt was veel activiteit onder kleine gebruikers, maar viel het opnamevolume met 12% terug omdat er minder grote complexen in gebruik werden genomen. Dit blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van NVM Business die NVM-datadochter brainbay heeft onderzocht.

Sander Heidinga, voorzitter NVM Business, over het eerste kwartaal: “Het einde van de lockdown heeft het gebruik van commercieel vastgoed een impuls gegeven. We zien meer beweging in de kantorenmarkt, winkelgebieden die weer beter worden bezocht en een aanhoudend goede vraag naar bedrijfsruimte. Daar staan hoge energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en een stijgende inflatie tegenover. Hoe dan ook blijkt commercieel vastgoed een degelijke belegging die ook kleinere beleggers steeds beter weten te vinden. De uitdaging blijft de juiste verbinding tussen vraag en aanbod te leggen in een markt die volop beweegt. Dat biedt kansen.”

Kantoren

De kantorenmarkt noteerde in de eerste drie maanden van 2022 al een mooie plus. De opname kwam uit op 230.800 m², een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Vooral de kleine kantoren waren in trek. Bij de grotere kantooroppervlaktes was er minder activiteit. De recente onrust over de economische ontwikkeling en de oorlog in Oekraïne maken met name internationaal georiënteerde partijen terughoudend. Dat raakt de kantooropname in de grote steden. Maar ook het gebrek aan kwalitatief goed en groot kantorenaanbod speelt de markt parten.

Winkels

De Nederlandse winkelgebieden werden in de eerste maanden van 2022 aanmerkelijk beter bezocht na de beëindiging van de lockdown. Toch blijven vooral grotere winkelketens nog voorzichtig met het openen van nieuwe winkels. De opname van winkelruimte in het eerste kwartaal 2022 nam in vergelijking met een jaar eerder met 2% toe. Daarmee daalt het aanbod van beschikbare winkelruimte gestaag verder. In het eerste kwartaal nam het aanbod op kwartaalbasis met 4% af, terwijl het aanbodniveau 25% lager uitkwam dan een jaar geleden. NVM-makelaars zien dat veel partijen in de markt actief op zoek zijn naar koopkansen om winkelaanbod te transformeren tot wooneenheden waar veel vraag naar is.       

Bedrijfsruimten

In het eerste kwartaal van 2022 werd ruim 1,3 miljoen m² bedrijfsruimte opgenomen. Dat is 12% minder dan Q1 2021, toen uitzonderlijk veel opnames werden geregistreerd. Vanuit de markt signaleert NVM een tekort aan geschikte koopobjecten. Kleinschalige transacties domineren de vraagzijde. Van alle in het eerste kwartaal 2022 geregistreerde transacties had 81% een omvang van 1.000 m² of kleiner. Door de tekorten en stijgende bouwkosten van nieuwbouw, nemen de huur- en koopprijzen van de bedrijfsruimten aanzienlijk toe. Steeds vaker begint de capaciteit van het stroomnetwerk tegen zijn grenzen aan te lopen bij de ingebruikname van bedrijfsruimten.

Beleggingsmarkt

Het beleggingsvolume in het eerste kwartaal van 2022 lag 30% hoger dan in dezelfde periode van 2021. Door de (nog) lage rentes en het volop beschikbare kapitaal, blijft er veel vraag naar beleggingen in commercieel vastgoed. Met ruim 1,1 miljard euro aan beleggingen, waren bedrijfsruimten de dominante beleggingscategorie. In de beleggingsmarkt van bedrijfsruimten waren vooral beleggingen in logistiek vastgoed populair naast kleinere beleggingsobjecten die interessant zijn voor particuliere beleggers. 

Perspectief

De impact van de recente economische ontwikkelingen is nog niet duidelijk maar kunnen van invloed zijn op de marktdynamiek. Sander Heidinga hierover: “We zien de rentes duidelijk oplopen. In combinatie met de stijgende bouw- en materiaalkosten remt dit de nieuwbouw en ook de broodnodige investeringen in verduurzaming van gebouwen. Tegelijk zien we veel nieuwe economische bedrijvigheid waar vertrouwen uit spreekt. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. De cijfers van de komende kwartalen gaan ons meer vertellen.”

Over NVM Business

NVM Business is in Nederland de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. Zij geeft via educatie, dataresearch en diverse diensten doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed -kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca- en bestaat uit ruim 920 makelaars en taxateurs door heel Nederland. Zij onderscheiden zich door hun uitgebreide en gespecialiseerde kennis, opereren internationaal, landelijk en regionaal. Daarnaast behartigt NVM Business de ledenbelangen richting overheid en politiek.

Pin It on Pinterest

Share This