Donderdag 9 juli jl. zijn de cijfers bekend gemaakt van het 2e kwartaal 2020 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Gouda. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 2e kwartaal 2019 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.

Woningmarkt: corona lijkt nauwelijks effect te hebben.

Landelijk

De hoeveelheid aanbod is met 22,9% gedaald zodat er halverwege het kwartaal 33.554 woningen te koop staan. Lopende het kwartaal kwamen er 43.413 woningen in verkoop, dat is nog geen 2% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het aantal transacties is met 3,7% afgenomen naar nu 37.614 woningen. Er werden vooral wat minder (-10,7%) appartementen verkocht daarentegen juist iets meer (+1,2%) twee-onder-één-kap woningen. Ten opzichte van het 1e kwartaal steeg het aantal transacties juist en wel met 14%. Transactieprijzen stijgen onverminderd hard met 8,8% naar nu €335.000 (zie afbeelding) en de gemiddelde verkooptijd is met slechts 28 dagen op recordlaagteniveau. Bijna 52% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht, ook al een record. De KI[1] blijft onveranderd op het laagterecord van 2,7 maar deze waarde verschilt zowel per regio als per woningtype. Voor vrijstaande woningen is de KI doorgaans een stuk hoger omdat dit segment minder schaarste kent. De KI in de nieuwbouw bedraagt nu 6,8.

Regio Gouda

Deze regio omvat de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop,  delen van Zuidplas en Waddinxveen. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 405 woningen te koop in deze regio; een daling van 22% t.o.v. vorig jaar. Het aanbod van alle woningtypen daalt flink, dat van tussenwoningen met -37% het meest. Lopende dit kwartaal zijn er 583 woningen te koop gezet en dat zijn er nauwelijks minder (-1,5%) dan in hetzelfde kwartaal een jaar terug. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 7,8% gestegen; die van appartementen zelfs bijna 30%.

Het aantal transacties stijgt met 2,9% naar nu 540 woningen. Het aantal verkochte tussenwoningen en twee-onder-één-kap woningen stijgt 20% terwijl er juist minder vrijstaande woningen (-18%) en appartementen (-13%) worden verkocht. Transactieprijzen stijgen 9% naar €309.000. Appartementen stijgen veruit het meest in prijs: maar liefst ruim 17%. Afgelopen kwartaal werd  61% van alle woningen boven de vraagprijs verkocht bij een snelle verkooptijd van 28 dagen. Vrijstaande woningen hebben 49 dagen nodig.

De woningmarkt is in deze regio verder aan het verkrappen met een KI = 2,2 nu. Deze ligt nu dus duidelijk onder het al lage landelijke gemiddelde. In de gemeenten Gouda en Zuidplas maar ook de Krimpenerwaard zijn alle woningtypen schaars tot zeer schaars m.u.v. vrijstaand (met KI tussen 6 en 8). In Waddinxveen zijn alle woningtypen schaars.

Regio Woerden

Onder deze regio vallen de gemeenten Woerden, Lopik, Montfoort en Oudewater. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 153 woningen te koop in deze regio; een relatief beperkte daling van 6,7% t.o.v. vorig jaar; het aanbod aan tussenwoningen (-20%) en appartementen (-31,7%) nam een stuk forser af. Lopende dit kwartaal zijn er 254 woningen te koop gezet. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar ruim 10% gestegen.

Het aantal transacties stijgt bijna 24% naar nu 226 verkochte woningen. Het aantal verkochte appartementen daalde, vrijstaand bleef gelijk en er werden juist meer tussen- en hoekwoningen en twee-onder-één-kap woningen verkocht. Transactieprijzen stijgen in deze regio met 11,1% naar nu €381.000. Alle woningtypen ondergingen een prijsstijging behalve de appartementen. Twee-derde van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een zeer korte verkooptijd van 22 dagen.

De oververhitting van de woningmarkt in deze regio loopt zeker niet terug met KI = 2,0. Vrijstaande woningen kennen een overwegend evenwichtige markt, de andere woningtypen zijn vrijwel overal ronduit schaars, in Woerden zeer schaars (KI < 2). Opvallend is de gemeente Oudewater die, als relatief kleine gemeente, in feite de meest overspannen woningmarkt kent in deze regio en dat voor alle woningtypen.

Conclusie

Het aanbod blijft flink dalen ondanks dat er relatief veel nieuw aanbod bij kwam in dit kwartaal. Dat ‘verdampt’ als het ware snel door de zeer korte verkooptijden waarbij ook nog eens een record aantal woningen boven de vraagprijs werd verkocht. Het aantal transacties daalde in sommige regio’s licht maar dat betrof de eerste 2 maanden van het kwartaal waarna in juni de transactieaantallen alweer flink opliepen. Ook de prijsstijging houdt onverminderd aan.

De Corona crisis is in de cijfers nauwelijks zichtbaar; iets dat half maart nog niet in de lijn der verwachting lag. Makelaars constateren wel dat meer woningzoekers een kamer extra willen i.v.m. het vaker thuis werken.


[1] De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.

Pin It on Pinterest

Share This