ChatGPT wordt momenteel voornamelijk gebruikt bij het schrijven van teksten. Ook voor woningteksten is het een geweldige ondersteuning. Er kleven echter een aantal risico’s aan het kopiëren en plakken van de gegenereerde teksten: de kans op herhaling, het gebrek aan originaliteit en creativiteit en het gemis van een unieke toon of stijl.

Een zoekende koper spit diverse teksten door. Als die allemaal op elkaar lijken, verlies je als makelaar de merkstem die jou onderscheidend maakt. En voor je het weet, word je verward met de collega verderop die ook los is op ChatGPT. Een ander nadeel van knippen en plakken is dat Google niet-originele teksten herkent én je op de vingers tikt. Jouw bijdrage krijgt een lagere ranking in de zoekresultaten en je wordt online lastiger te vinden voor klanten.

Voorgelogen en gediscrimineerd

Daarnaast kent de AI geen nuances en subtiliteiten. Woningteksten die je uit het programma tovert kunnen soms misleidend zijn of zelfs bevooroordeeld. Zo kwam ChatGPT een keer met een tekst voor een woning in een nette, kindvriendelijke wijk, waarbij meteen even werd vermeld dat het huis niet geschikt is voor studenten, alleenstaanden of koppels zonder kinderen…  Dit kan tot heel vervelende situaties leiden, waarin klanten zich voorgelogen of gediscrimineerd voelen. Dat schaadt niet alleen de professionaliteit van de makelaar, maar kan zelfs juridische gevolgen hebben.

Niet foutloos

Er zijn ook risico’s verbonden aan het één op één overnemen van antwoorden uit de chat. Die zijn zeker niet altijd foutloos. Zo prompte de juridische dienst van de NVM een vraag over illegale onderhuur. ChatGPT zei doodleuk dat er in dit geval geen sprake zou zijn van huurbescherming. Echter, dat is in sommige gevallen wel zo. Het kostte de jurist vier prompts om ChatGPT zover te krijgen dat de juiste informatie naar voren kwam. Duizendmaal excuses voor de verwarring van het programma, maar daar doe je in een rechtszaak niet zoveel mee…

Voorzichtig met vertrouwelijke gegevens

De privacy van klanten is iets dat ook goed in de gaten gehouden moet worden. ChatGPT slaat alles dat je typt op om het model verder te trainen en slimmer te worden. Dat betekent dat als je vertrouwelijke informatie over klanten, woningen of contracten in de chat gooit, deze onderdeel worden van de database. Ze kunnen dan dus later opduiken in antwoorden die anderen krijgen. Je moet dus erg voorzichtig zijn met wat je aan het programma toevertrouwt.

Nalopen

Ondanks deze tekortkomingen, kan ChatGPT een waanzinnige hulp zijn. Als je de juiste prompts invoert. Als je de antwoorden checkt. Als je eventuele gevoeligheden eruit haalt. Kortom, als je het menselijke werk uitvoert. ChatGPT is een goede ondersteuning. Geen vervanging.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marc Vervoort, manager data en innovatie, via het e-mailadres: M.Vervoort@nvm.nl.

Originele artikel

Pin It on Pinterest

Share This