De NVM constateert met genoegen dat de politiek de wooncrisis op Prinsjesdag 2022 nog steeds als prioriteit ziet. Dat neemt niet weg dat ondanks alle ambities de nieuwbouw van 900.000 woningen hapert en de doorstroming op de markt stokt. De NVM maakt zich daarom grote zorgen over de verder vastlopende woningmarkt en de steeds groter wordende woningnood. Voor starters is het bijna onmogelijk een woning te bemachtigen, gezinnen kunnen niet doorstromen en voor senioren zijn er lokaal geen juiste woningen beschikbaar. De markt zit stevig in het slot en komt alleen in beweging met een praktische, realistische en gezamenlijke aanpak. Daar moeten overheid, belangenorganisaties en bedrijfsleven elkaar echt in gaan vinden. Want 2023 moet het jaar van de waarheid worden.

Waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen:

“De ambities van onze woonminister zijn groot. Nieuwe plannen worden in hoog tempo gepubliceerd met op het eerste oog sympathieke vormen van regulering om de schaarste te herverdelen, vooral betaalbaar te bouwen en bepaalde groepen meer kans op een woning te geven.

De huidige marktdynamiek kenmerkt zich door een snel stijgende hypotheekrente en oplopende bouw- en energiekosten. De regulering van de minister komt nu bovenop deze prijs- en risico verhogende factoren. Beleggers en ontwikkelaars stellen zich hierdoor terughoudend op bij de realisatie van projecten waardoor de doorstroming stokt. De woning(ver)koper krijgt de rekening en gevolgen op zijn bord en dat valt niet uit te leggen.”

Aan tafel

Lana Gerssen vervolgt: “De ambities van het kabinet en de veranderende markt vereisen snel schakelen en samenwerken. Ik doe opnieuw een dringende oproep voor structureel overleg tussen overheid en relevante marktpartijen. Zowel op Rijks-, provinciaal als lokaal niveau. Deze overheden dragen allemaal hun verantwoordelijkheid om de broodnodige woningbouw te realiseren. NVM-leden weten als geen ander hoe partijen bij elkaar te brengen en dragen hier dan ook graag aan bij.” 

Over NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateur in onroerende goederen NVM U.A. is opgericht in 1898. Met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs is de NVM de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateur en vastgoeddeskundigen. De vereniging is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch en Landelijk. De NVM behartigt de belangen van haar leden en het makelaarsvak en onderhoudt daarvoor contacten met alle betrokken partijen in het maatschappelijke en politieke veld.

Naar bron gaan

Pin It on Pinterest

Share This