Bemiddelingskosten verhuur

Als je een woning wilt verhuren via een makelaar of bemiddelaar (intermediair) krijgt je te maken met bemiddelingskosten. Maar welke kosten mogen wel en niet worden gerekend?

Een makelaar die in opdracht van een verhuurder een woning op een website te huur aanbiedt, voert bemiddelingswerkzaamheden uit voor deze verhuurder. Als de makelaar vervolgens ook voor een kandidaat-huurder werkzaamheden verricht, treedt hij ook op als bemiddelaar voor deze kandidaat-huurder.

bemiddelingskosten verhuur

Vanaf dat moment mag de bemiddelaar op grond van de wet geen bemiddelingskosten in rekening brengen bij de particuliere huurder van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte.

Onterechte bemiddelingskosten

Toch werken veel bemiddelaars wel op deze manier en brengen ze particuliere huurders onterecht bemiddelingskosten in rekening. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van (schijn)constructies, waardoor het voor de huurder niet duidelijk is dat de bemiddelaar voor beide partijen tegelijk optreedt.

Dat heeft te maken met het feit dat tweezijdige bemiddeling volgens de wet slechts in een uitzonderlijk geval is toegestaan, namelijk als er geen gevaar voor een belangenconflict tussen huurder en verhuurder bestaat (art. 7:417 lid 1 Burgerlijk Wetboek “BW”). 

Schriftelijke toestemming voor bemiddeling 

Voorts moet de particuliere huurder zijn schriftelijke toestemming aan de bemiddelaar geven, om ook voor de verhuurder op te treden (art. 7:417 lid 2 BW). Indien de bemiddelaar in strijd met deze regels handelt, heeft hij helemaal geen recht op loon. Niet van de huurder, en ook niet van de verhuurder (art. 7:417 lid 3 BW). 

Maar zelfs als de particuliere huurder zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven (en tweezijdige bemiddeling is toegestaan), mag de bemiddelaar geen bemiddelingskosten bij de particuliere huurder van een zelfstandige en onzelfstandige woning in rekening brengen (art. 7:417 lid 4 BW). Deze kosten zijn voor de verhuurder. Wanneer de huurder deze kosten toch aan de bemiddelaar heeft voldaan, kan hij deze als onverschuldigd betaald terugvorderen.

Zoekopdracht huurder

Uiteraard mag er wel courtage aan de huurder worden gevraagd als een bemiddelaar een zoekopdracht heeft gekregen van de huurder en hij bemiddelt bij een woning die hij niet namens de verhuurder te huur aanbiedt. In dat geval voert de bemiddelaar immers geen werkzaamheden uit in opdracht van de verhuurder en kunnen de in de praktijk bijna altijd tegengestelde belangen van huurder en verhuurder niet verstrengeld raken.

Pin It on Pinterest

Share This