Op 11 mei debatteert de Tweede Kamer verder over een initiatief wetsvoorstel van de PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten af te schaffen. Een maatregel die de huurbescherming in Nederland verder vergroot en de zoveelste regulerende maatregel die het aanbod in de vrije huursector doet afnemen. Waar de indieners vooral het belang van de zittende huurder dienen, komen de VVD en het CDA gelukkig ook op voor de woningzoeker en investeerders in dit segment. Deze partijen hebben daartoe twee amendementen ingediend die het aanbod op peil en de doorstroming op gang moeten houden. NVM steunt deze partijen hierin.

Zittende huurders beter beschermen maakt markt krapper

Het initiatief wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’ dat door de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) is ingediend heeft als doel om huurders beter te beschermen door de sinds 2016 bestaande mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten (maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte) terug te draaien. Dit is volgens de indieners nodig vanwege de negatieve gevolgen van de woningnood en vermeende machtspositie van de verhuurder. De keerzijde hiervan is echter dat eigenaren die hun woning tijdelijk willen verhuren – bijvoorbeeld voor een buitenlands avontuur of gaan samenwonen en een woning tijdelijk willen verhuren voor verkoop – hun woning liever leeg laten staan. Op die manier worden huurwoningen onnodig onttrokken aan de markt, waardoor het aanbod krapper wordt.

Een tijdelijk huis is altijd nog beter dan geen huis

Er zijn in Nederland 3,5 miljoen huurwoningen, waarvan er jaarlijks 45.000 tijdelijke contracten worden afgesloten. Het gaat dus om een relatief beperkte groep. Daarnaast wordt een tijdelijke huurovereenkomst altijd met wederzijdse instemming van huurder en verhuurder gesloten. Een huurder weet dit dus van tevoren en komt dan ook niet voor een verrassing te staan. Door het wetsvoorstel voor een specifieke groep en specifieke situaties aan te passen (amendementen) blijven tijdelijke huurcontracten in bepaalde gevallen mogelijk en kunnen meer woningzoekers van een woning worden voorzien. Een tijdelijk huis is immers altijd nog beter dan geen huis.

NVM-makelaars zien situatie voor woningzoekers steeds schrijnender worden

Na de opkoopbescherming, gewijzigde box 3 heffing, doortrekken van het woningwaarderingsstelsel, beperking van de huurverhoging (door ontkoppeling aan inflatie) en verhoging van de overdrachtsbelasting is dit de zóveelste regulerende maatregel die huurders beter moet beschermen. In de praktijk zien NVM-makelaars echter dat steeds meer beleggers hun bezit verkopen of voornemens zijn dit te gaan doen. Waar honderd bezichtigingsaanvragen op de dag van aanmelding nu al eerder regel dan uitzondering zijn, wordt het aantal gegadigden alleen maar groter. Het is schrijnend dat er een steeds grotere groep moet worden teleurgesteld. De initiatiefnemers en partijen als de Woonbond lijken vooral op te komen voor zittende huurders. Ondertussen wordt de voorraad kleiner en komt er steeds minder beschikbaar doordat de doorstroming stokt. De situatie voor starters en andere woningzoekenden wordt hierdoor steeds schrijnender.

Huurwetgeving integraal bekijken

NVM roept de minister en Kamerleden die het ene na het andere wetsvoorstel indienen om huurders ‘beter te beschermen’ op om wetgeving integraal te bekijken. Niet het uitbreiden van de huurbescherming en het wegjagen van investeerders, maar het bijbouwen van woningen is uiteindelijk de enige échte oplossing om de schaarste op de woningmarkt aan te pakken.

Meer informatie

Bij vragen kun je contact opnemen met Sieuwerd Ermerins, Lobbyist NVM, via het e-mailadres: s.ermerins@nvm.nl.

Originele artikel

Pin It on Pinterest

Share This